Urbanism

                                                   INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

  •  COMPONENŢĂ   :

– Stanoievici  Victor   inspector clasa 1 grad superior

Contact: urbanism@moldovanoua.com

 Bencze Laszlo Ocsi   inspector  clasa 1 grad superior

Contact: bencze@moldovanoua.com

  • Formulare utile:

* Cerere aviz sapatura – DESCARCĂ

** Documente necesare pentru notificare Agentie Protectia Mediului – DESCARCĂ

1) Cerere pentru emitere certificat urbanism – DESCARCĂ

2) Cerere prelungire certificat urbanism – DESCARCĂ

3) Cerere emitere autorizatie de construire – DESCARCĂ

4) Cerere prelungire autorizatie de construire – DESCARCĂ

5) Cerere eliberare certificate de nomenclatura stradala si adresa – DESCARCĂ

6) Comunicare incepere lucrari( catre ISC) – DESCARCĂ

7) Comunicare incepere lucrari (catre Primarie) – DESCARCĂ

8) Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor – DESCARCĂ

9) Model panou identificare – DESCARCĂ

10) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – DESCARCĂ

11) Documente necesare obtinerii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire/desfiintare – DESCARCĂ

12) Autorizatii de Construire emise in anul 2018 – DESCARCĂ


CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA IANUARIE 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA FEBRUARIE 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA MARTIE 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA APRILIE 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA MAI 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA IUNIE 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA IULIE 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA AUGUST 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA SEPTEMBRIE 2020 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA OCTOMBRIE  2020 – DESCARCĂ SI DESCARCĂ2

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA NOIEMBRIE  2020 – DESCARCĂ

 

 

 

 

 

Arhiva 2019