Urbanism

                                                   INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

  •  COMPONENŢĂ   :

– Stanoievici  Victor   inspector clasa 1 grad superior

Contact: urbanism@moldovanoua.com

 Bencze Laszlo Ocsi   inspector  clasa 1 grad superior

Contact: bencze@moldovanoua.com

  • Formulare utile:

* Cerere aviz sapatura – DESCARCĂ

** Documente necesare pentru notificare Agentie Protectia Mediului – DESCARCĂ

1) Cerere pentru emitere certificat urbanism – DESCARCĂ

2) Cerere prelungire certificat urbanism – DESCARCĂ

3) Cerere emitere autorizatie de construire – DESCARCĂ

4) Cerere prelungire autorizatie de construire – DESCARCĂ

5) Cerere eliberare certificate de nomenclatura stradala si adresa – DESCARCĂ

6) Comunicare incepere lucrari( catre ISC) – DESCARCĂ

7) Comunicare incepere lucrari (catre Primarie) – DESCARCĂ

8) Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor – DESCARCĂ

9) Model panou identificare – DESCARCĂ

10) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – DESCARCĂ

11) Documente necesare obtinerii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire/desfiintare – DESCARCĂ

12) Autorizatii de Construire emise in anul 2018 – DESCARCĂ

13) Autorizatii de Construire emise in anul 2019 – DESCARCĂ

14) Certificate urbanism emise in luna Martie 2019 – DESCARCĂ

15) Certificate urbanism emise in luna Aprilie 2019 – DESCARCĂ

16) Certificate urbanism emise in luna Mai 2019 – DESCARCĂ

17) Certificate urbanism emise in luna Iunie 2019 – DESCARCĂ

18)Certificate urbanism emise in luna Iulie 2019 – DESCARCĂ

19)Certificate urbanism emise in luna August 2019 – DESCARCĂ

20)Certificate urbanism emise in luna Septembrie 2019 – DESCARCĂ

20)Certificate urbanism emise in luna Octombrie 2019 – DESCARCĂ

21)Certificate urbanism emise in luna Noiembrie 2019 – DESCARCĂ

22)Certificate urbanism emise in luna Decembrie  2019 – DESCARCĂ