Hotărâri

Hotărâri 2018

Hotărârea nr. 1 – privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 2 – privind închirierea unui autoșasiu PRB și a unui mijloc de transport (autoturism sau autoutilitară), în vederea dotării tehnice minime a serviciului de iluminat public

Hotărârea nr. 3 – privind darea în administrare a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul orașului Moldova Nouă, de la U.A.T. Moldova Nouă către Serviciul public de iluminat al orașului Moldova Nouă cu personalitate juridică

Hotărârea nr. 4 – privind însuşirea documentaţiilor topo-cadastrale de prima inscriere în Cartea Funciară si atribuire numar cadastral a unor imobile aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 32/31.03.2010 și însușirea documentațiilor topo-cadastrale de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor agricole de pe raza teritorială a orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE DJ 571A, INTERSECTIA DN 57 (GORNEA) SICHEVITA, GIRNIC – INTERSECTIA DJ 571 (MOLDOVITA)”, Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Obiectiv specific: cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene, apel de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, a cheltuielilor aferente proiectului și de aprobare a acordului de parteneriat

Hotărârea nr.  7 – privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE DJ 571 – INTERSECTIE DN 57 – MOLDOVA NOUA – CARBUNARI – SASCA MONTANA – CIUCHICI (INTERSECTIE DN 57)”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Obiectiv specific: cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene, apel de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, a cheltuielilor aferente proiectului și de aprobare a acordului de parteneriat

Hotărârea nr. 8 – privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului TRUICHICI VLADIMIR ALEXANDAR

Hotărârea nr. 9 – privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui CIOLOCA PAVEL din partea Uniunii Sârbilor din România

Hotărârea nr. 10 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 8.000 lei în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a sărbătorii ”FĂȘANCULUI” la Moldova Nouă, în perioada 16 -18.02.2018

Hotărârea nr. 11 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 12 – privind aprobarea Planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifcările și completările ulterioare, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 13 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 15 – privind privind casarea unor mijloace fixe și scoaterea din funcțiune a unor obiecte de inventar din evidențele Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 16 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati pentru anul 2018

Hotărârea nr. 17 – privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019

Hotărârea nr. 18 – privind însuşirea documentaţiilor topo-cadastrale de Prima inscriere în Cartea funciară si atribuire numar cadastral a unor imobile aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 19 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a creditelor interne la data de 31.12.2017

Hotărârea nr. 20 – privind aprobarea  bugetului  local  al  oraşului  Moldova  Noua  pe  anul 2018  şi  a  bugetului activităţilor  finanţate  integral sau parțial  din venituri  proprii  pe  anul  2018

Hotărârea nr. 21 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 22 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare pentru investiția ”Echipamente pentru protecția mediului pe malurile Dunării”.

Hotărârea nr. 23 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare și a documentației tehnico – economice pentru investiția ”Promovarea și dezvoltarea turismului de pe cele două maluri ale Dunării.”

Hotărârea nr. 24 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare și a documentației tehnico – economice pentru investiția ”Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice sociale, prin reabilitarea și modernizarea școlilor din orașele Moldova Nouă și Pladiște”.

Hotărârea nr. 25 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare și a documentației tehnico – economice pentru investiția ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier intermodal în zona de frontieră în localitățile Moldova Nouă și Gradiște”.

Hotărârea nr. 26 – privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului, Moldova Nouă.”  – BLOCUL 11

Hotărârea nr. 27 –  privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului, Moldova Nouă.”  – BLOCUL 12

Hotărârea  nr. 28 – privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului, Moldova Nouă.”  – BLOCUL 13

Hotărârea nr. 29 –  privind acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă, din bugetul local al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 30 –  privind exprimarea acordului în vederea participării la cofinanțarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș Severin/ Regiunea de Vest, în perioada 2014-2020”, proiect finanțat din Programul Operațional de Infrastructură Mare – POIM”, cu un cuantum de 1% din valoarea proiectului.

Hotărârea nr. 31 – privind aprobarea alocării sumei de 9.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea organizării Congresului ”Centrele de tineret din Episcopia Caransebeșului – forme concrete de implicare a Bisericii în educația tinerilor”, ediția a IV-a, în perioada 5-7 octombrie 2018.

Hotărârea nr. 32 – privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, în vederea realizării unei terase din lemn la intrarea în Sala Multifuncțională aflată în curtea Bisericii Creștine ”MARANATA”, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 25.

Hotărârea nr. 33 – privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, a unor sume de bani în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a Zilei Internaționale a Femeii.

Hotărârea nr. 34 – aprobarea alocării sumei de 6.000 lei din bugetul local al orașului Molova Nouă pentru organizarea, în data de 07.03.2018, a unui spectacol susținut în cadrul Casei de Cultură a orașului Moldova Nouă, dedicat femeilor din orașul Moldova Nouă, cu ocazia  Zilei Internaționale a Femeii.

Hotărârea nr. 35 – privind stabilirea prețului de închiriere a Sălii de Spectacole și a foaierului – parter din cadrul Casei de Cultură a orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 36 – privind aprobarea Regulamentului privind adoptarea unor măsuri pentru controlul reproducerii câinilor cu sau fără stăpân din orașul Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 37 – privind aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2018.

Hotărârea nr. 38 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui. Cocioabă Dumitru, domiciliat în Moldova Nouă, str. Francesco Griselini, bl.33, sc.1, et.1, ap.9 jud. Caraș –Severin.

Hotărârea nr. 39 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei. Asavei Alexandra Samira, domiciliată în Moldova Nouă, Ale. VasileAlecsandri, bl.40, sc.1, et.4, ap.20, jud. Caraș –Severin.

Hotărârea nr. 40 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei. Horciag Camelia, domiciliată în Moldova Nouă, Ale. VasileAlecsandri, bl.40, sc.3, et.4, ap.20, jud. Caraș –Severin.

Hotărârea nr. 41 – privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unor imobile situate în orașul Moldova Nouă, aflate în domeniul public al județului Caraș – Severin, în administrarea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 42 – privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 43 – privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, în vederea sprijinirii  elevilor Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă pentru deplasarea acestora, cu ajutorul unui microbuz, la faza județeană a Olimpiadei de Religie – Băile Herculane 3 – 4 martie 2018.

Hotărârea nr. 44 – privind aprobarea documentatiilor tehnico –economice si a Cererii de finantare pentru investitia „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea corpului B al Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării” din orașul Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 45 – privind modificarea Organigramei, a Statului de Personal și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă.

 Hotărârea nr. 46 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018.

Hotărârea nr. 47 –  privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, a unor sume de bani în vederea organizării de către Liceul Tehnologic  ”CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ a ZILEI INTERNAȚIONALE A FRANCOFONIEI, în data de 20.03.2018.

Hotărârea nr. 48 –  privind aprobarea aderării orașului Moldova Nouă la Asociaţia „Comunităţile Locale Riverane Dunării (CLDR)”.

Hotărârea nr. 49 –   privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfășurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița.

Hotărârea nr. 50 –  privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a ,,Raportului de audit energetic și luminotehnic al sistemului de iluminat public al orașului Moldova Nouă”.

Hotărârea nr. 51 – privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice și a cererii de finanțare pentru investiția ”Transport public modern și mobilitate pentru locuitorii orașului Moldova Nouă”

 Hotărârea nr. 52 – privind aprobarea proiectului ”Tehnologii moderne de monitorizare a terenurilor acoperite cu deșeuri pentru a restabili utilizarea lor inițială” (Programul Interreg – IPA CBC România – Serbia, Axa prioritară 2, Obiectiv 2.1)

Hotărârea nr. 53 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 54 – privind însuşirea documentaţiei topo-cadastralede  Prima inscriere în Cartea funciară si atribuirea numar cadastral la un imobil aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 55 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU MOISI” MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE”.